Eğitim Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve İş Güvenliği başta olmak üzere bazı eğitimlerimiz

Eğitim Hizmetlerimizİş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ç) İşyeri temizliği ve düzeni,

d) Ergonomi,

e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik risk etmenleri,

ç) İlkyardım ve kurtarma.

3. Teknik konular

a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri,

g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.

ğ) İş hijyeni


Diğer farkındalık eğitimlerimizden bazıları ise;

İSG Örnek Uygulamaları,
Cezai ve Hukuki Sorumluluklar,
İş Kazalarının İstatistiksel İncelemeleri,
Çevresel Yükümlülükler,
Çalışma Hayatında Ergonomik Uygulamalar,
İş Kazalarının Örneklerinin İncelenmesi,
Temizlik, Düzen, İşyeri Hijyeni (5S),
Atık Yönetimi,
Risk Değerlendirmesi Eğitimi,
Acil Durum Eğitimleri,
Yangın Eğitimleri....vb şeklindedir.

bu ve bundan daha fazlasını kapsayan özel yada spesifik her türlü eğitim ihtiyacınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz..

Eğitim Hizmetlerimiz