İş Güvenliği Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Hizmetlerimizİş Güvenliği hizmetlerimizden bazıları

6331 Sayılı İş Sağlığı İş Güvenliği Kanunu gereği işverenler;

 • Çalışanların iş ile ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, gerekli organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin eksiksiz sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, mevcut durumların ise daha iyi şartlara getirilmesi için çalışmalar yapmakla yükümlüdürler. (Madde-4)
 • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırırlar. (Madde-4)
 • Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım..vb konularda çalışma ortamı gözetimi, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alarak acil durum planı hazırlarlar. (Madde-11)

 • Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmalarımız ise..

 • Personel Görevlendirme,
 • ABC Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme,
 • İşyeri Hekimi Görevlendirmesi,
 • İşyerinin Tespiti Ön Durum Değerlendirmesi,
 • Risk Analizi Çalışmaları,
 • Acil Durum Planlarının Hazırlanması,
 • İSG Kurul Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi,
 • İşletme İçin Gerekli Görülen Eksik Dokümanların Hazırlanması,
 • İşverenlere, Yöneticilere ve Çalışanlara Eğitim Verilmesi,
 • Tatbikatların Yapılması Raporlanması,
 • İş Sağlığı İş Güvenliği Kapsamında Ölçümlerin Yapılması, Raporlanması,
 • Periyodik Saha Denetimlerinin Planlanması, Uygulanması ve Raporlanması,
 • Periyodik Kontrollerin Yapılması...vb.

 • hizmetlerimiz ve dahası için bizimle irtibata geçebilirsiniz..