İş Sağlığı Hizmetlerimiz

Gerçekleştirdiğimiz Sağlık Tetkiklerimiz

İş Sağlığı Hizmetlerimiz
 • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 • Akciğer Grafisi (35*35)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Odyometri
 • Portör Muayenesi
 • HBs Ag (Sarılık Taraması)
 • Anti HBs
 • Tam Kan (18 Parametre)
 • Tam İdrar Tahlili
 • İdrarda Kurşun
 • İdrarda Fenol
 • İdrarda Hippürik Asit
 • Kanda Kurşun
 • Kan Grubu
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • HCV
 • HIV Testi
 • EKG
 • Koruyucu Aşılar
 • Göz Muayenesi (Bilgisayarlı) vb.

 • her türlü konuda yardımınıza hazırız..
  İş Sağlığı Hizmetlerimiz